Warna & pola warna kucing: Tabby

Tabby adalah pola warna loreng seperti pada harimau. Pola warna ini berkombinasi dengan berbagai warna dasar. Ada beberapa macam pola tabby, yaitu :

- Blotched/Classic Tabby, loreng dengan pola seperti pola warna pada kayu.

Pola Blotch/Classic tabby

Lihat juga :Contoh warna tabby.

- Mackerel Tabby, pola loreng yang sering terdapat pada kucing. Kata mackerel berasal dari nama sejenis ikan. Pola loreng ini berbentuk garis-garis lurus, paralel pada kedua sisi tubuh.Mackerel Tabby

- Spotted Tabby, pola loreng dengan bulatan-bulatan seperti pada macan tutul. Pola ini sering terdapat pada ras bengal.

 

Spotted Tabby
- Ticked tabby,pola loreng dengan bulatan-bulatan (bintik-bintik) kecil diseluruh badan. Bahkan warna loreng ini terdapat pada tiap helai bulu. Ticked tabby terutama

terdapat pada ras abbysinian.

Helai Bulu pada Ticked Tabby
Helai bulu pada ticked tabby 

Aturan penulisan warna & pola

Nama/penulisan warna mengikuti urutan berikut ini :

Warna dasar/solid/ atau pola lain + diikuti pola tabby

(oleh : drh. Neno WS)